Welkom op rekenmachine-online.be

powered by calculator.net


Hieronder de functies van de rekenmachine online:
+ = plus
- = minus
x = keer/maal
÷ = delen
1/x = 1 delen door
√ = wortel
x2 = macht
EE = exponent
% = percentage
M+ = in geheugen optellen
M- = in geheugen aftrekken
MR = waarde in geheugen ophalen
C = Schoonmaken scherm, 2 keer C is schoonmaken geheugen